Fly
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130104-18

Fredningsnr.
200740

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,8 x 19 m. Fra sydøst en 3 m bred gravning, 1,1 m dyb ind i højen. Nordsiden stejlt afgravet, med hul ved foden, østfoden fortrampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,80 M. høj. 91,00 M. i Diam. Fra SØ er en c 3,00 M. bred Grav ført op ad Højsiden forbi Højtoppen; Graven er nu 1,10 M. dyb. Mod Øst og Nordvest har Lyngtørven været afskrællet, men er atter tilgroet. Lynggroet i Grønjord. [sb 18, 19, 20, 33, 35, 47, 48, 49] 18-20 hører sammen med 33, 35 og 47-49 til en lille Række af store toppede Høje 3,30-5,85 M. høje, der ere højt beliggende og ses langt borte fra. Desværre ere de fleste beskadigede i ret høj Grad. 2 af Højene (19 og 47) ere fredlyste.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 23 x 3 3/4 m med en ældre Gravning i midten og ud til Sydsiden ca 1 m dyb.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,8 x 19 m. Fra sydøst en 3 m bred gravning 1,1 m dyb, ind i højen. Nordsiden stejlt afgravet, med hul ved foden. Østfoden fortrampet af kreaturer. Græs i ager.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)