Fly
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130104-33

Fredningsnr.
200744

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,8 x 19 m. Fra SØ en 3,5 m bred 1,1 m dyb gravning til midten. Sydfoden afskåret. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,80 M. høj; 19,00 M. i Diam. Fra Sydøst har en c 3,50 M. bred Grav været ført op til Højtoppen; den er nu indtil 1,10 M. dyb. Den søndre Højfod er brat afskaaren; Vestsiden skæmmes af en Afgravning fra Højfoden c 1,60 M. op ad Siden. Nord- og Nordøstsiden er derimod vel bevaret. Lynggroet i Grønjord.[sb 18, 19, 20, 33, 35, 47, 48, 49] 18-20 hører sammen med 33, 35 og 47-49 til en lille Række af store toppede Høje 3,30-5,85 M. høje, der ere højt beliggende og ses langt borte fra. Desværre ere de fleste beskadigede i ret høj Grad. 2 af Højene (19 og 47) ere fredlyste.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 19 x 15 x 2 3/4 m med en ældre Gravning i Midten og ud til Sydøstside.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,8 x 19 m. Fra SØ. En 3,5 m. bred, 1,1 m. dyb Gravning til Midten. Sydfoden afskaaret. Græs i Ager.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)