Fly
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130104-35

Fredningsnr.
200745

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,75 x 21 m. I toppen et 4,5 x 7 m stort hul, 2 m dybt mod nord. Foden lidt afskåret og fortrampet. Mindre hul SØ for top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,75 m. høj. 21,00 M. i Diam. I Toppen er et 4,50 x 7,00 m. stort Hul i c 2,00 Ms Dybde. Mod Nord er Foden lidt afskaaren, ellers er Overfladn vel bevaret. Lynggroet i Grønjord. [sb 18, 19, 20, 33, 35, 47, 48, 49] 18-20 hører sammen med 33, 35 og 47-49 tol en lille Række af store toppede Høje 3,30-5,85 M. høje, der ere højt beliggende og ses langt borte fra. Desværre ere de fleste beskadigede i ret høj Grad. 2 af Højene (19 og 47) ere fredlyste.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj i Ager. 25 x 6 1/4 med en ældre ca en m dyb Gravning i Midten fra Øst til Vest.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,75 x 21 m. I Toppen et 4,5 m. x 7 m. stort Hul 2 m. dybt. Mod Nord Foden lidt afskaaret og fortrampet. Mindre Hul SØ. For Top. Græs i Ager.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)