Fly
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130104-47

Fredningsnr.
200741

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/8 1897. Gdr. Jens Kr. Sørensen. Afmærkn.: MS. 1903, kapt. Søegaard Høj, 4,75 x 21,5 m. Top affladet, foden stejlt afskåret mod syd. Østsiden noget afgravet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,75 M. høj. 21,50 M. i Diam. Toppen er affladet. I Vestsiden fidens højt oppe en midre betydelig Jordafskrabning i indtil 0,50 M.s Dybde; ligeledes mod Nordvest ses en mindre Læsion, 0,75 M. dyb. Mod Syd gaar et Skeldige ved Højens Fod og for at give Plads for dette er Højfoden afskaaren brat i en Højde af 0,60 M. Lynggroet. Fredlyst 1897. [sb 18, 19, 20, 33, 35, 47, 48, 49] 18-20 hører sammen med 33, 35 og 47-49 til en lille Række af store toppede Høje 3,30-5,85 M. høje, der ere højt beliggende og ses langt borte fra. Desværre ere de fleste beskadigede i ret høj Grad. 2 af Højene (19 og 47) ere fredlyste.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 22 x 4 m. Med M.S. paa Vestsiden.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,75 x 21,5 m. Top affladet foden stejlt afskaaret mod S., Østsiden noget afgravet. Græs i Ager.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)