Fly
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130104-48

Fredningsnr.
200742

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 17 m. I top stort hul, 6 m i tværmål, 1,5 m dybt. Vestsiden stejlt afgravet. Foden mod syd afskåret. Græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,25 M. høj. 17,00 M. i Diam. I Toppen er en meget stor Sænkning, c 6,00 M; nu 1,50 M. dybt. Den er frembragt ved Gravning for at finde Sten til Omlægningen af Vejen til Hagebro; man fandt et "Stenkammer". Højfoden er som ved den foregaaende Høj afskaaren mod Syd, men staar ikke brat, og den er pløjet et Stykke op ad Foden. Lynggroet. [sb 18, 19, 20, 33, 35, 47, 48, 49] 18-20 hører sammen med 33, 35 og 47-49 til en lille Række af store toppede Høje 3,30-5,85 M. høje, der ere højt beliggende og ses langt borte fra. Desværre ere de fleste beskadigede i ret høj Grad. 2 af Højene (19 og 47) ere fredlyste.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 18 x 15 x 31/4 m med ældre Gravning i Midten.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 x 17 m. I top stort Hul, 6 m. i Tværmaal, 1,5 m. dybt. Vestsiden stejlt afgravet, Foden mod S., afskaaret. Græs og Lyng i Ager.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)