Fly
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130104-49

Fredningsnr.
200743

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 5 x 27 m. Vestsiden stejlt afgravet, i nordsiden mindre beskadigelse. Østsiden noget udhulet. Sydsiden stærkt afgravet, med stejl brink. I den flade top en 0,75 m dyb sænkning. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 5,88 M. høj; 27,00 M i Diam. Vestsiden er vel bevaret; den er kun et Stykke oppe gravet et Læ for en Vogterdreng; i Nordsiden er ligeledes kun en mindre Beskadigelse. Østsiden er noget konkav efter en ældre Indaftagning, nu tilgroet. I Sydsiden findes derimod højt oppe en Jordaftagning i hele Højsidens Bredde og med en stejl Brink paa 0,75 M.; desuden er Foden her skarpt afskaaren som ved 47. I den affladede Top er en Sænkning paa indtil 0,75 Ms Dybde. Lynggroet. [sb 18, 19, 20, 33, 35, 47, 48, 49] 18-20 hører sammen med 33, 35 og 47-49 til en lille Række af store toppede Høje 3,30-5,85 M. høje, der ere højt beliggende og ses langt borte fra. Desværre ere de fleste beskadigede i ret høj Grad. 2 af Højene (19 og 47) ere fredlyste.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 20 x 5 m med ældre Gravninger i den affladede Overflade.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 5 x 27 m. Vestsiden stejlt afgravet, i Nordsiden mindre Beskadigelse, Østsiden noget udhulet, Sydsiden stærkt afgravet, med Stejlbrink. I den flade Top en 0,75 m. dyb Sænkning. Græs i Ager.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)