Fladhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130104-66

Fredningsnr.
200749

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 3,5 m høj; den østlige halvdel afskåret af vej; mod nord stejlbrink. I toppen vandbeholder. Tinglysning af tidl. C-høj i 2003: Høj, "Fladhøj" 3,75 x 28 m. Meget stejle og forgravede højsider, og mod øst er et stykke bortskåret. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,75 M. høj; 28,00 M. i Diam. Mod Øst er et Stykke bortskaaret. Toppen er affladet. Efter Profilet viser Højen sig bygget i 2 Dele, saaledes at den indre Kærne har haft en ikke meget ringere Højde, men betydelig mindre Diameter, altsaa en mere toppet Form. Der ses ingen Sten i Profilet, men Ejeren sagde, at der ved sløjfningen af den østlige Del var fundet "en Del mindre Sten med noget System i", men derimod ingen Oldsager. Undergrunden bestaar af skarpt gult Grus; Højfylden er ensartet sandet Muldjord.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 28 x 4 m. I Midten indbygget Vandbeholdre, som nu ikke bruges. Omkring Aarhundredskifte funden en Bronzesværd ved Sydøsthjørne af Højen.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 3,5 m. høj, den østlige Halvdel afskaaret af Vej, mod N. Stejlbrink. I toppen Vandbeholder.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)