Gammelstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130105-6

Fredningsnr.
1908122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 21 m. I sydøstre side en tilgroet sænkning, ca. 3 m stor og 0,6 m dyb. Flad, tilgroet afgravning af nedre side mod sydvest. Nordvestre fod skråt afgravet og står med ca. 0,6 m høj, tilgroet skrænt. I nordøstre top en rævegrav. Midt på nordøstre side en tilgroet hul- ning, ca. 1,5 m lang (øst-vest), ca. 1 m bred og ca. 0,3 m dyb. Overfladen lidt ujævn. I øvrigt velbevaret. Bevok- set med lyng og enkelte mindre gran og en fyrrebusk. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,60 M. høj; 16 M. i Diameter. Mod Øst ses nær Foden en flad Afgravning og 2,50 M øst for Toppen ses et 0,80 M. stort Hul i indtil 0,60 Ms Dybde. Hullet er som hele Højen lynggroet. Den ligger i Hede.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1163/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 21 m. I sydøstre side en tilgroet sænkning, ca. 3 m stor og 0,6 m dyb. Flad, tilgroet afgravning af nedre side mod sydvest. Nordvestre fod skråt afgravet og står med ca. 0,6 m høj, tilgroet skrænt. I nordøstre top en rævegrav. Midt på nordøstre side en tilgroet hulning, ca. 1,5 m lang (ø-v), ca. 1 m bred og ca. 0,3 m dyb. Overfladen lidt ujævn. I øvrigt velbevaret. Bevokset med lyng og enkelte mindre graner og en fyrrebusk. I ager.

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)