Ellekongehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130107-23

Fredningsnr.
190739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 5,8 x 33 m, mange huller i side og top. Græsgroet i ager Kardyb, matr.nr. 1: Høj i skel til matr.nr. 3b af Kobberup.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 5,80 M. høj; 33 M . I Diameter. Den er beskadiget ved flere Huller, der dog ikke syner stærkt i Forhold til Højens Størrelse. Hullerne ere: I Toppen et fladt 3,50 x 4,50 M. i 0,70 M.s Dybde. Mod NNØ 6,50 x 3,50 M., c 0,90 M. dybt. Mod NNV: 5,50 x 4,80 i 1 Ms Dybde med en stejl Brink paa 0,60 M. Mod Vest et 7,50 x 5,50 M. 1,10 M. dybt med stejl Brink paa 0,85 M. Alle Hullerne ere gamle og lynggroede som Højene. Denne ligger mod N. i Ager, mod Syd i Plantage. Et Skeldige gaar i Ø-V til Højfoden. [sb 8 og 23] 8 og 23 kaldes Ellekongehøje.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Mange Huller i Side og Top. Græsgroet. I Ager. 5,8 x 33 m.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)