Galgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130107-26

Fredningsnr.
190745

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Galgehøj, 2,5 x 12,5 m, mod N afgravning fra top og nedad si- den. Mod SV beskadigelse fra fod til top. Ø-siden affladet. Græsgroet, i ager. NMI.: Mod nord afgravning fra toppen og 2 m ned ad siden i 7 m's længde. Mod SV afgravning i 2 terrasser af højen i hele dens bredde, beskadigelsen når fra fod til top. Østsiden affladet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 M. høj; Diam: 12,50 (N-S)-15,50 (Ø-V) M. 7 M. fra Østende er et 4 M. langt, 3,50 M. bredt Hul med en stejl Brink paa 0,70 M. Foden er bortgravet. Lynggroet i Grønjord.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Mod nod Afgravning fra Toppen og 2 m. ned ad Siden i 7 m's Længde. Mod SV Afgravning i 2 Terrasser af Højen i hele dens Bredde, Beskadigelsen naar fra Fod til Top. Østsiden affladet. Græsgroet. I Ager. 2,5 x 12,5 m. "Galgehøj".

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)