Kardyb Gde.
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130107-51

Fredningsnr.
190729

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/1 1874. Gdr. J. Mikkelsen og J. Nielsen Afmærkn.: MS. 1900, T. Thomsem MS MS. 1924, lærer Krogh Langdysse, 2,25 x 17 x 184,5 m. Delvis ødelagt. I ager. Jyllands længste langdysse. Kardyb gårde, matr.nr. 2a: Langdysse i skel til matr.nr. 1 af Kardyb gårde.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, delvis ødelagt, men fredet Langdysse med Længderetning nærmest NV-SØ. Dyssevolden har nu omtrent hosstaaende Gennemsnit [skitse], saaledes at den bestaar af en høj indre Vold 8,50 M. bred, omgiven af en lav Vold (samlet Bredde 17 M). Mellem Yder og Indervolden have Randstenene staaet. Mod NV er Dyssen brat afskaaren. Den indre Vold er 177 M. lang; naar Ydervolden mod SØ med tages bliver Længden 184,50 M. Højen er - maalt udenfor Ydervolden - c 2,25 M.; indenfor denne c 1,60 M. [skitse]. Overstaaende giver en skematisk Fremstilling af den indre Volds Tilstand. 1 er et c 1 M. dybt Gab med Sti over. 2 et lignende 0,50 M. dybt Hul. 4 er en Vej, der fuldstændig har gennemskaaret Dyssen. 5 er et Skeldige, der gaar op over Dyssevolden og paa hvilket Fredningsmærket er anbragt. 6 er en Lavning i Volden. 7 er et 6 x 5 M. stort Hul, 1,25 M. dybt, vist et udgravet Kammer. 8 er et 2 Ms Hul, 0,50 M. dybt. Af Randsten er kun 4 tilbage, halvt begravede, alle vest for Diget; nemlig paa Nordsiden: 1 c 15 M. fra den nv Ende og 1 nær Midten; paa Sydsiden findes 2 ved Siden af hinanden omtrent overfor sidstnævnte. Desuden kunde spores 23 Huller efter Sten; nemlig i Nordsiden. I vest for den vestligste Sten, 6 mellem de 2 Sten, samt 4 øst for Diget. Fra Sydøstenden findes 2, i Sydsiden 2 øst for Diget, samt vest for Diget 2 mellem dette og Stenene og 6 vest for disse. Paa Fotografiet er Dyssen set fra Syd; man ser Skeldiget med Markstenen. Fredningen er tinglæst 27/1, 1874. (Naar den i Fredningforligene kun staar Matr No 20, er det en Fejl for 2a). Paa denne Lod af Matr No 1 er tydeligt paa Lodden afsat paa Maalebordsbladet en Høj, der med punkteret Linie genfindes hos Strandgaard. Dette er ingen Høj, men har ved afgravning af en langagtig Banke faae dette Udseende; det er sket i den nuværende Ejers Tid.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Delvis ødelagt. I Ager. 2,25 x 17 x 184,5 m.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)