Græshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130107-59

Fredningsnr.
190730

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/6 1934. Gdr. Niels Nielsen. Høj, 5,5 x 25 m, top affladet og med enkelt fyr. Afgravninger i SV, S og SØ fra fod til top. Græsklædt. I frugtplantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Græshøj" (Strandgaard). 5,25 M. høj; 28 M i Diam. Toppen danner en Flade paa 5 M. Af Øst- og Syd er der taget ikke lidt Jord, saa at Siden her staar meget stejl. Jordafskrabning om Foden i Nord tiltagende mod Ø, hvor den næsten naar Toppen. Jordtrappe fører op fra VNV. Højen, der er lynggroet i Ager, er beplantet med Fyr. Her er Fundet 22341-42 (en dobbelt Guldspiralarmring og et fragmenteret Bronzesværd) gjort. En sleben Flintøxe 22343 er funden paa samme Ejers Mark

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal berejsning
Journal nr.: 411/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1934.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen lidt affladet og med en enkelt Fyr. Lidt Afgravninger fra Fod til Top i SV, S og SØ. Græsklædt. I Frugtplantage. 5,50 x 25 m.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj 26 x 1 1/4 m. Jeg i Bundgrav funden Stridsøkse og Flintflække. Nr 760-61 i min gml Samling.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)