Bryrup Gde.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130110-17

Fredningsnr.
200847

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 24 x 4,75 m. Flere nu tilgroede udgravninger i top og på sider. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,75 M. høj; 24,00 M i Diam. Paa alle Sider er der foretaget betydelige Afgravninger; særlig mod Vest gaar Beskadigelsen langt ind. I Toppen er der derimod kun foretaget en mindre betydelig Gravning. Lynggroet i Randen af Hede.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 24 x 4,75 m., fl. Nu tilgr. Udgr. I Top og paa Sider, lyngklædt i Ager.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)