Bryrup Gde.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130110-19

Fredningsnr.
200846

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 19 x 3,75 m. Lyngklædt med enkelte fyrre- og piletræer. Meget stor tilvokset udgravning i S-siden, endv. et par sva- gere udgravn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,75 M. høj. 19,00 M. i Diam. I Vestsiden er en 2,20 M. bred Grav ført 3,00 M. ind fra Højfoden i 0,70 Ms Dybde. Nordligt i Toppen er en 1,55 M. dyb Sænkning af 5,50 Ms Udstrækning; denne Beskadigelse er meget gammel; Hullet er overgroet med store Buske. Endelig er der syd for Toppen et 3,75 M. stort, 1,20 M. dybt Hul.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 x 3,75 m. lyngklædt med enkelte Fyrre og Piletræer, meget stor tilv. Udgravn. I Sydsiden, endv. et Par svagere Udgr.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)