Gundelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130110-27

Fredningsnr.
200848

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 22 x 4 m, mindre udgravning i sider. Nåletræsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,60 - 4,00 M. høj; 22,00 M. i Diam. Toppen danner en plan Flade paa 6,00-7,00 m. I Diam., i hvilken findes et ubetydeligt Hul. Midt oppe paa Nordsiden er et 1,00 M.s Hul gravet c 1,00 M. ind. Højfoden har i Nord og Vest mindre, næsten tilgroede Beskadigelser. I øvrigt er Højen vel bevaret.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 4 m., mindre Udgravn. I Sider. Naaletræsklædt i Ager.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)