Brandhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130112-50

Fredningsnr.
210730

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/5 1895. Ole Kr. Olesen. Afmærkn.: MS 1895, kapt. Søegaard GI 1963 Høj, 4 x 22 m, øverst i NØ-siden tilgroet afgravning. V-højfod noget beskadiget. Lyngklædt. I ager. NMI.: "Brandhøj"
Undersøgelsehistorie  (9)
1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,00 M. høj; 22,00 M. i Diam. Umiddelbart øst for Toppen er en 3,25 x 2,85 M. stor Afgravning, der staar med en endnu ikke tilgroet stejl Brink paa 0,60 Ms Dybde. I Toppen og i Vestsiden findes et Par ubetydelige tilgroede Huller. Iøvrigt er den store og smukke Høj vel bevaret. Lynggroet i Grønjord. Fredlyst 1895. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Øverst i NØ Side en grund tilgroet Afgravning. Vestre Højfod noget beskadiget, hvoedsagelig vist af Kreaturer. Lyngklædt. I Ager. 4 x 22 m. "Brandhøj".

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig høj, som måler 4 x 21 x 20 m. Højfoden nedtrampes af kreaturer omkring M.S. Højspændingsmast af træ anbragt 3 m syd for højfod. ** Seværdighedsforklaring ** Stor ret velbevaret høj, hvoraf der er en mægtig udsigt ! * Sagsbehandlerkommentar * Hvis kreaturerne beskadiger højen bør ejeren mundtligt pålægges at pålægge muld. Elmast kan ikke søges flyttet med mindre den er opsat efter 1969. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
hegn

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
hegn

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
grenaffald

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)