Høgild By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130112-101

Fredningsnr.
210766

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,9 x 23 m, tilgroet hul i top. Lidt tilgroet afgravning mod S. Lyngklædt. I ager. Torp gde., matr.nr. 3c: Høj i skel til matr.nr. 2a af Høgild.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Skelhøj. 2,90 M. høj; 23,00 M. i Diam. I Toppen er et 7,00 x 4,00 M. stort lynggroet i Hul i Retning N-S, 1,40 M. dybt. I Østsiden er der flere smaa Render. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Tilgr. Hul i Top, 5 m. i Diam. Lidt tilgroet Afgravning mod Syd. Lyngklædt. I Ager. 2,9 x 23 m. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3 x 22 x 20 m. Anseelig høj. Stort hul i toppen; 3 x 3 m, 1 m dyb. Flad afgravning mod syd; 2 x 2 m. Begge gamle beskadigelser. Udgravet rævegrav mod SØ; 1 x 1 m, 1 m dyb nu tilgroet, men nok forholdsvis ny. Vej langs nordsiden af højen. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Bevokset m mange træer.

Litteraturhenvisninger  (0)