Høgild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130112-117

Fredningsnr.
22081

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sønder Frederikshøj, matr.nr. 1d, Frederiks sogn 1938: Høj, 2,5 x 18 m. Udgravet til bund. I top stort hul, efter- groet. Ligger i hede. 1961: Høj, 2 x 22 m, med midthul ca. 6 m bredt, og ca. 1 m's dyb- de. Mindre sænkning øverst på siden mod vest og sydvest. Hø- jen er lyngklædt. Fjends herred, Resen sogn, Høgild, matr.nr. 5u: Ca. 1/3 del af høj i skel til Lysgård herred, Frederiks sogn, Sdr. Frederikshøj, matr.nr. 1d og Karup sogn, Karup, matr. nr. 6. Lysgård herred, Frederiks sogn, Sdr. Frederikshøj, matr.nr. 1d: Ca. halvdelen af høj i skel til Karup sogn, Karup, matr.nr. 6 og Fjends herred, Resen sogn, Høgild, matr. nr. 5u. Lysgård herred, Karup sogn, Karup, matr.nr. 6: Høj i skel til Frederiks sogn, Sdr. Frederikshøj, matr.nr. 1d og Fjends herred, Resen sogn, Høgild, matr.nr. 5u.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Og ligeledes findes en Höj ved Sydösthjörnet af Sognet, netop i Skjældet mellem dette Sogn og Karup og Resen Sogne. (Overført fra 130603, sbnr. 113)

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 60-65 F. i Tværmaal, 7 F. höi; synes at være fuldstændig udgravet i Midten. (Overført fra 130608, sbnr. 14)

1880 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østlige del af høj i sogneskel (Frederiks, Karup og Resen s.), 18 x 2½ m. Udgravet til bund. I top stort hul, eftergroet. Ligger i hede. (Overført fra 130603, sbnr. 113)

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[I skel til Karup s. (sb. 14) og Frederiks s. (sb. 113).] Høj. I Top stor, tilgroet Nedgravning, fortsættende ned ad Østsiden og i mindre Grad ad Vestsiden. Lyngklædt. I Hede. 2,25 x 30 m.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skelhøj. Svarer til 130608-14 (Karup sogn) og 130603-113 (Frederiks sogn)

1938 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Stor lyngklædt høj, med virkelig stort plyndringshul i top. 2,3 x 22 meter.

Litteraturhenvisninger  (0)