Gramshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130113-7

Fredningsnr.
200720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 6,5 x 40 m. "Gramshøj". En stor del af top og SØ-side er bortgravet. Lyng-græsgroet, i hede. NM I: Høj. En stor del af top og SØ-side er bortgravet, idet en stor udgravningsskakt er ført ind her. I øvrigt en prægtig høj. I udgravningen buske. Lyng-græsgroet. I hede. 6,5 x 40 m. "Gramshøj".
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi. Høide 6,50 met. Tværmaal 40,00 met. En ualmindelig stor Høi udgravet fra Toppen med et uregelmæssigt Hul af 11,50 met Tværmaal og 3,00 met Dybde. Hullet har Udgang paa ØSØ Siden; det er meget gammelt og helt bevoxet med Lyng. Omkring Høifoden er ved en Gravning foroven en Stenring var bleven fjernet. Høien er lyngklædt og ligger i Ager og Hede.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. En stor Del af Top og SØ Side er bortgravet, idet en stor Udgravningsskakt er ført ind her. Iøvrig en prægtig Høj. I Udgravningen Buske. Lyng-græsgroet. I Hede. 6,5 x 40 m. "Gramshøj".

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)