Revn Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130114-54

Fredningsnr.
190881

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ? x 10,5 m. Kunde ikke findes, men sandsynligheden taler for, at den er der og er fredningsværdig. Ligger i ung fyrreplantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, tæt øsø for foregaaende; meget lav; Diam 10,50. Mod Syd er den forstyrret. [sb.] 48-56 ligger i Hedeselskabets Jord paa en endnu ikke beplantet Strækning.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Kunde ikke finde den, men Sandsynligheden taler for, at den er der og er fredningsværdig. Ligger i ung Fyrreplantage. ? X 10,5 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)