Revn Hede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130114-60

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,30 M. høj; 23 M. i Diam. Fuldstændig ødelagt. Mest staar der af Vestsiden. En c 1,30 M. stor Sten ligger sprængt i 2 Stykker inde i Hullet. Højen er lynggroet i Hede.

1969 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af flintdolke, 176 ravperler, skaar af enkeltgravs- og tragtbægerkar (MN). Sandsyndligvis tomt af en jættestue. Medd. VSM. 1119/69.

1969 Museal udgravning
Viborg Museum
Viborg Museum foretog i 1968-69 en udgravning af en jættestuetomt på Revn Hede vest for Kvosted i Tårup sogn. Der blev fundet ca. 175 ravperler, enkelte dele af lerkar (offerkar?) fra tragtbægerkultur, lerkar fra enkeltgravskultur samt tre flintdolke og tre fladehuggede flintpilespidser fra senneolitikum. Endelig fandtes enkelte formodede lerkarskår og en amboltsten(?) fra æ. jernalder.

2020 Museal prøvegravning
Viborg Museum
Ved prøvegravning af et areal på ca. 2,2 ha blev der fundet resterne af en megalitgrave, der var stort set total udgravet i 1968-69. Det eneste der var bevaret, var brolægningen i gangen ind til kammeret. I mulden ved siden af megalitgraven blev der fundet grebenden af en lancetformet flintdok, af type 1c, fra SNI. I det resterende areal, der blev prøvegravet, var der ingen spor efter fortidsminder. Arealet er frigivet.

2020 Planlagt gravning efter råstof
Viborg Museum
Diverse sagsbehandling i forbindelse med råstofindvinding.