Bavnhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130115-3

Fredningsnr.
200768

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1909. Pastor J.P. Lundøe Afmærkn.: MS. 1925, lærer Cr. N. Krogh Høj, 4,6 x 26 m. Overfladen meget ujævn efter nyere grav- ninger. Græs i ny plantage. Restaurering 1954: Sammensunkne løbegrave rundt om højen oppe på højsiden samt en gravning fra foden mod nord til toppen, tillige med min- dre huller i topppen tilkastet med jord, som lå opkastet på højen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,60 M høj. 26,00 M. i Diam. I Toppen findes et 7,00 x 3,50 M stort, gammelt, overgroet Hul, der endnu er 1,20 M. dybt. Lynggroet i Hede. [sb 1-7] Ovenanførte 7 Høje høre under Vridsted Præstegaard. Den nedenfor under Matr No 10 anførte Høj (No 20) angaves at ligge i Skellet til Præstegaardsheden. 3-7 kaldes Bavnhøje.

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede med mandsdybe Skyttegrave omkring paa Siden og en mindre Hul i Midten. Med M.S. paa Nordsiden.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,6 x 26 m. Overfladen meget ujævn efter nyere Gravinger. Græs i ny Plantage.

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)