Bavnhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130115-4

Fredningsnr.
200766

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1909. Pastor J.P. Lundøe Afmærkn.: MS. 1925, lærer Chr. N. Krogh Høj, 3,25 x 17 m. I toppens vestside et hul, 1 m bredt, og i østsiden en 2 m dyb rende, 0,9 m dyb. Lyng i hede. Restaurering 1954: En 3 m bred og 1 m dyb kløft fra foden mod øst til toppen samt mindre huller i top og side tilkastet med jord, som lå opkastet på højen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,25 M. høj. 17,00 M. I Diam. I Toppens Vestside er et mindre, 1,00 M stort Hul og i Højens Østside en indtil 2,00 M. bred Rende, der tilspidses mod Bunden og naa en Dybde af 0,90 M. [sb 1-7] Ovenanførte 7 Høje høre under Vridsted Præstegaard. Den nedenfor under Matr No 10 anførte Høj (No 20) angaves at ligge i Skellet til Præstegaardsheden. 3-7 kaldes Bavnhøje.

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 18 x 3½ m og med ældre Gravning i Midten.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,25 x 17 m. I Toppens Vestside et Hul, 1 m. bredt og i Østsiden en 2 m. dyb Rende, 0,9 m. dyb. Lyng i Hede.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret se j.nr.100/54.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)