Bavnhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130115-5

Fredningsnr.
200767

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1909. Pastor J.P. Lundøe Afmærkn.: MS. 1925, lærer Chr. N. Krogh Høj, 2,5 x 15 m. Toppen sænket; i nordsiden indbygget et lille, muret rum. Lyng i hede. Restaurering 1954: En flad sænkning i top, 2 x 2 m bred, 0,4 m dyb, samt min- dre huller i top og sider fyldt med jord, som lå opkastet på højen. En muret stenbunker ved foden mod nord fjernet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 M. høj. 15,50 M. i Diam. Hele Toppen er sænket, sikkert efter en ældre tilgroet Gravning. I Siderne enkelte, mindre Ujævnheder. Lynggroet i Hede. [sb 1-7] Ovenanførte 7 Høje høre under Vridsted Præstegaard. Den nedenfor under Matr No 10 anførte Høj (No 20) angaves at ligge i Skellet til Præstegaardsheden. 3-7 kaldes Bavnhøje.

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 23 x 2 3/4 m og med en ældre Gravning i Midten og med en muret Tyskehus i Nordsiden, ? M.S. paa Nordsiden.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,5 x 15 m. Toppen sænket. I Nordsiden indbygget et lille muret Rum. Lyng i Hede.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret se j.nr 100/54.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)