Heilskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-96

Fredningsnr.
17083

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 13 m, toppen flad, noget udjævnet mod Ø. Beplantet med fyr. I fyr- og granplantning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.90 M. høj, 12 M. i Diam. Fuldstændig udgravet. Delvis beplantet i beplantet Hede.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen flad. Noget udjævnet mod Ø. Beplantet med Fyr. I Fyr- og Granplantage. 1 x 13 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 840A
Skive Museum
Højen ligger i et skovrejsningsområde, men efter aftale med ejeren anlægges en udsigtskile fra højen og denne vil således blive friholdt for dybdepløjning og tilplantning.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2123-0076
KUAS, Fortidsminder

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I skovareal.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)