Balle
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130301-11

Fredningsnr.
24105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3 x 15 m. I top en sænkning, 1,5 m bred, 0,75 m dyb, der fortsætter ned over østsiden. Vestsiden afgravet, nu eftergroet. Lyngklædt med enkelte træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, middelstor; synes at være vel bevaret. Omgiven af Sæd og derfor ikke nærmere beset. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 15 m. I top en sænkning 1,5 m bred, 0,75 m dyb der fortsætter ned over østsiden. Vestsiden afgravet, nu eftergroet. Lyngklædt med enkelte træer.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, beliggende på græsklædt grønning omgivet af nyere parcelhuse mod SØ, S og V- dog alle henved 100 m fra højen. Selve højen er stærkt nedbrudt og vansiret af færdsel i form af børns leg, samt knallertkørsel. Henved halvdelen af højoverfladen er helt vegetationsløs, først og fremmest på toppen og hele SV-siden, men også i SØ og N. Den i fredningstekst nævnte "sænkning", 1,5 m bred og 0,75 m dyb, er ikke mere erkendbar, antagelig fordi højtoppen er eroderet ned. Toppen er nu ujævn og meget uregelmæssig men nærmest fladt skålformet (max. 0,2 m dyb). Foruden tydelige spor af knallertkørsel op af højsiderne ses i SV en ny, regulær indgravning nær toppen, med en 0,5 m høj brink øverst. Højen er bevokset med gamle løvtræer, hvoriblandt en eg der ved sin udsædvanlige egnethed som klatretræ nok især forårsager børns ophold på højen. I forbindelse med pleje bør der etableres effektiv "knallertspærring" (fx. i form af liggende bøgekævler el. lign) omkring højen. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med 6 store egetræer, krat mod nord samt græs. Beliggende i grønt område.

Litteraturhenvisninger  (0)