Over-Gaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130301-75

Fredningsnr.
240964

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,75 m høj, 18 m bred i nord-syd, 16 m bred i øst-vest. Østlige fod bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 5 F. høi, stor og flad; kun mindre Gravninger. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 561/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,75 m høj, 18 m bred i nord-syd, 16 m bred i øst-vest. Østlige fod bortgravet. (Nylig overpløjet se j. nr. 561/50). (Reparation lovet se j. nr. 127/51)

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 127/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, hvis østlige trediedel er overpløjet og delvis bortpløjet. Den forsvundne del udgør med andre ord mere end blot den "østlige fod", som fredningsteksten omtaler. Afpløjningslinien (i markskel) står som en ca. 1,5 m høj, tilgroet skrænt. I den overpløjede del, i højens SSØ-lige randområde, sidder en større, jordfast sten i markoverfladen (synlig på foto nr. 23)- muligvis en randsten. Højens topparti er affladet og lidt ujævn. På S-siden ligger en større affaldsbunke, hvis kerne består af markstensdynge (r) og mindst 12 kasserede gummihjul på stålfælge, alt dog delvis tildækket med et større parti rådnende halm. En højspændingsmast af træ med støtteben er opsat på Ø-skråningen af højens bevarede og fredede del, uden at tilladelse hertil ses at være givet. Påtalte affaldet over for gdr. Peter Sørensens kone, der meget venligt lovede at halm og vognhjul skulle blive fjernet inden for 1 år. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Op til skel i ager. Højen er bevokset med græs, krat og løvtræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)