Hvinningdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130301-85

Fredningsnr.
24109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fortidsmindet (tinglyst 1953-10-02) skal aflyses, da det forlængst er fjernet. ************************************************************* Høj, ca. 1,25 x 10 m. Hele midten udgravet med 4 m bredt, 1,25 m dybt hul, nu eftergroet. Lyngklædt med nyplantning, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (15)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 83-87] Høie, mindre, næsten fuldstændig udjævnede.

1935 Privat udgravning
Journal nr.: 561/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
For over 20 år siden skal den daværende ejer have gravet i højen.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fr.nr. 2410:9.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 x 10 m. Hele Midten udgravet med 4 m. bredt, 1,25 m. dybt Hul, nu eftergroet. Lyngklædt med Nyplantning i Plantage.

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 561/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en forespørgsel om frigivelse af højen grundet anlæggelse af vej angives det, at der i højens top er et stort hul, ca. 2 m i diameter og ca. 1 1/2 m dybt. Gravningen skulle være foretaget for over 20 år siden af en tidligere ejer af ejendommen. Ved besigtigelsen af højen beskrives denne således "... Trods Beskadigelsen af Højen er denne pæn og karakteristisk og smukt lynggroet i Plantage" Den påtænkte vej foreslåes anlagt nord for højen. Sagen afstedkom forvirring omkring højens placereing, der var tinglyst på matr.nr. 12a, men som skulle være 10r.

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 561/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I de gule lister i Sognebeskrivelsen er sb 83 angivet som fredet med fredningsnr. 2410:9, men sb 85 er angivet med fredningssignatur på målebordsbladet. I sagen, 561/53, er både sb 83 og 85 anført. Der er sket en forveksling mellem sb. 83 og 85. Fredningsnr. 2410:9 er knyttet til sb. 85.

1953 Museal berejsning
Journal nr.: 561/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se journ. 561/53.

1989 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen konstateret sløjfet ved en besigtigelse af en medarbejder fra SNS. (Fr.nr.: 2410:9).

1989 Beskadigelse/hærværk
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 25/1997
Silkeborg Museum

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 25/1997
Silkeborg Museum

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2003-2111-0815
KUAS, Fortidsminder
Højen ikke genfundet. Højen vil blive aflyst.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)