Hvinningdal
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130301-106

Fredningsnr.
241018

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Overfladen ujævn efter plantefurer og gamle gravninger. Fra den sydlige fod er gravet en 0,75 m dyb og 1 m bred grøft mod højens midte. Bevokset, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 6 F. høi, overpløiet og dyrket. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

1975 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 337/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Museal berejsning
Journal nr.: F.6586/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Overfladen ujævn efter plantefurer og gamle gravninger. Fra den sydlige fod er gravet en 0,75 m dyb og 1 m bred grøft mod højens midte. Bevokset i plantage. J. nr. F.6586/75.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på bakketop, med gl. granplantning på og omkring højen. Indgravning fra S mod centrum som beskrevet i fredningstekst. Højens position er i for for sig trykt på 4-cm kort, nemlig som toppunktet af den skovklædte bakke. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Plantningsfurerne er dog ikke særligt synlige mere. Højen er bevosket med en stor eg på toppen samt opvækst af små træer og buske bl.a. birk. Beliggende i privat skov.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov (hundeskov). Fundet som beskrevet - m. gammel indgravning fra syd. Bevokset med et stort egetræ, en masse forskellige løvtræer, lidt små nåletræer samt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)