Klosterlund
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-6

Fredningsnr.
240953

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Nogle af Danmarks ældste bopladser findes ved Bølling sø. For 12.000 år siden boede rensdyrjægerne ved søens bred. I Maglemosetiden for omkring 10.000 siden besøgte jægerne også området mange gange. Klosterlundpladsen blev udgravet af Nationalmuseet i 1936 og var dengang landets ældste boplads. Siden er der fundet flere endnu ældre pladser – også ved Bølling Sø.
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Arealfredning: Dekl. tingl. d. 11/9 -37 Et areal, rektangulært, 55 m i Ø-V, 32 m i N-S, omfattende pladsen for den af Nationalmuseet i 1936 delvis udgravede boplads, Klosterlund med en tilstødende strimmel mose. Are- alet er indhegnet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1937 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ældre Stenalders Boplads, Klosterlund (Aarb. 1937 S. 132) A 37408. Areal, 55 x 32 m fredet A 46662, A 51858.

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, rektangulært, 55 m i Ø-V, 32 m i N-S, omfattende Pladsen for den af Nationalmuseet i 1936 delvis udgravede Boplads Klosterlund med en tilstødende Strimmel Mose. Arealet er indhegnet.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Klosterlund"; boplads fra ældre stenalder; som fritekst; pladsen er ikke mere indhegnet men markeret med 4 stk. M.S., et i hvert hjørne dog indenfor arealet i Ø-V; arealet er fladt med en del sænkninger og mindre ujævnheder, i syd en skrænt ned mod mosen; græsgroet mark på plateau; en kreatursti går Ø-V over lokalitetens SV-hjørne, øverst i skrænten, er af kreaturer gravet et mindre indhak, ligeledes er plateauets SØ-hjørne afgravet i et flere meter stort område, ca. 10 cm. dybt, med brændte flintafslag. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bør hegnes, men M.S. står indenfor afgr. i Ø-V, så der skal kortmateriale eller bistand til. Der er også trampet huller i mosen, måske indenfor fredningen. JBA Bevoksning: 1991: Græs

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: HEM 2992
Museum Midtjylland
besigtigelse foranlediget af naturgenopretningsprojekt omkring Bølling Sø, hvor en del af den fredede boplads ville komme under vand.

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0003
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Klosterlundbopladsen. 2 granitfredningssten ved den nyetablerede Bølling Sø markerer bopladsen som ligger på en bar græsmark.

Litteraturhenvisninger  (1)
Mathiassen,T.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1937