Klosterlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-4

Fredningsnr.
240955

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m; flad lavning i toppen; noget ødelagt af ræve- grave. Lyngklædt, i hede, på højt fremspring mod Bølling sø, ca. 1 km øst for gården.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 2-3 F. høi, ikke forstyrret. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1 m.; flad Lavning i Toppen; noget ødelagt af Rævegrave. Lyngklædt i Hede, paa højt Fremspring mod Bølling Sø, ca. 1 km. Ø. f. Gd.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hul i top, ca. 2 m. i diam., 0,5 m. dybt; rævegrave i top og sider; bevokset med lyng, græs og løvkrat, på højt fremspring mod Bølling Sø; afmærket med flyvefotoplade. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj ud til skrænt ved Bølling sø. 1x12 m, lyngklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)