Skygge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-17

Fredningsnr.
24084

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Lidt gravning efter ræve, ellers velbe- varet. Lyngklædt, i hede NNV for gården.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høining, uregelmæssig og lav, 3-4 F. høj, dog muligvis en Gravhøj. Bevoksning: 1991: Lyng

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1½ m. Lidt Gravning efter Ræve, ellers velbevaret. Lyngklædt, i Hede NNV f. Gd.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; flad hullet top; fire større afgravninger af højsider og fod i den nordlige halvdel; tre uregelmæssige grøfter i den SØ-lige top og højside; alt er tilgroet - undtagen en hule i NØ - hidrører fra dyreaktivitet; bevokset med lyng i fyrreplantage. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger ud til skovvej, der ikke er markeret på kortet. Bevoksning: 1991: Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1-1,5 m høj x 18 m. Beliggende på naturlig bakkekam. Lyngklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)