Stenholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-9

Fredningsnr.
240950

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Stenholt, matr.nr. 1æ (1b ?) Høj, 1 x 9 m, flad, ujævn. Lyngen delvis afgravet. (Lidt vest for sb. 12).
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 9-10] Høie, c. 4 F. høi, kun mindre Gravninger. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 9 x 1 m. flad, ujævn, Lyngen delvis afgravet. Lidt V. f. foreg. [sb. 12].

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1365/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om matr. nr. og sb. nr.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; affladet top; noget ujævn; afgravning i SØ-top og -side; alt tilgroet; bevokset med græs, blåbærkrat, løvkrat og -træer samt en gran, i fredet blandskov, der skoves til egekrat; indenfor højens 100 m.-zone er i NV og SV opført et midlertidigt trædepot og skovarbejderhytte (campingvogn); alt inklusive høj skjult i krat. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
0,75-1m x 8m. Højen er svær at erkende i landskabet, da den falder i et med den forhøjning den ligger på.

Litteraturhenvisninger  (0)