Stenholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-12

Fredningsnr.
240951

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Stenholt, matr.nr. 1æ (1b ?) Høj, 2 x 12 m, noget afgravet i overfladen. Lyngklædt, i hede, under skrænt, nordvest for gården.
Undersøgelsehistorie  (6)
1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 2 m., noget afgravet i Overfladen. Lyngklædt i Hede under Skrænt NV for Gd.

1954 Uspecificeret museal aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 9 m., flad ujævn.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1365/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om matr. nr. og sb. nr.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; større græsgroet sænkning i top; noget ujævne sider; bevokset med lyng, blåbærkrat, løvkrat og fyrretræer i fredet blandskov, der skoves til egekratskov. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Højen ligger 100 m. ind fra vej langs den gl. banevold på 2409:59's plads på m.b. Muligvis er friteksterne ombyttede mellem 2409:51 og 59. Denne lokalitet/høj er absolut fredningsværdig. M.b.-afsætningen for 2409:51 skal flyttes mod NØ til m.b.-afsætningen for 2409:59 (sb. 8). Den tidligere berejser (navneoplysning på berejserskema) har på sine kort (vedlagt j.nr. F53-2938) afsat 2409:51 på den gamle m.b.-afs. for 2409:59. Det er, hvad undertegnede også er kommet frem til, men det har ikke været muligt at finde noget skriftligt om den ændrede afsætning. JBA Senere tilføjelse: Afsætningen på m.b. rettet 22.10.1992. MLB Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1,5-2m x 16 m. Beliggende på naturlig højning. Flad top.

Litteraturhenvisninger  (0)