Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-15

Fredningsnr.
24081

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Trehøje", 2 x 16 m. Stærkt udgravet fra øst og stort hul i toppen. Lyngklædt, i hede. NM I: Sb. 14-16 kaldes "Trehøje" og ligger sammen NV for Skygge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5-6 F. høi, Toppen afgravet, men i øvrigt ikke forstyrret. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2 m. Stærkt udgravet fra Øst, stort Hul i Toppen. Lyngklædt, i Hede. 14-16 kaldes Trehøje og ligger sammen NV for Skygge.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Trehøje"; bred grøft ind gennem østsiden der har udhulet toppen, ca. 1,5 m. dybt hul, med dyregrave; hullet SV-side; afgravet østfod; tilgroet med lyng, revling, fyrkrat og en ældre gran, i fyrplantering i plantage. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1-1,5 m x 14 m. Plyndring i snegleform til toppen - gravet ind fra V. Lyngklædt i skov/hede.

Litteraturhenvisninger  (0)