Lushøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-23

Fredningsnr.
24087

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 15 x 1,5 m, "Lushøj". Det indre bortgravet til bunden; noget af siderne overpløjet. Lyngklædt, i dyrket mark. Tinglysning af C-højen 1992: **************************** Høj, "Lushøj", 1,6 m høj, diameter 11 x 16 m. En ca. 1 m dyb rende er gravet over højmidten i Ø-V retning. Højfoden afgravet i Ø og V. I ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5-6 F. høi; stor Gravning i Overdelen og vistnok væsentlig forstyrret. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 1½ m. "Lushøj". Det Indre bortgravet til Bunden; noget af Siderne overpløjet. Lyngklædt i dyrket Mark.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lushøj"; bred rende over højmidte, Ø-V, ca. 1 m. dyb, tilgroet; højfod afgravet i øst og vest, tilgroet; dyregrave i midtgrøft og i nordside; bevokset med lyng, græs og løvkrat, i ager. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)