Hushøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-154

Fredningsnr.
25091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
"Hushøj", 1,5 x 14 m. Toppen affladet og flere ret store huller i top og sider. Lyngklædt, i skel. Over Julianehede, matr.nr. 4c: "Hushøj", i skel til matr.nr. 8h af Engesvang. Hammerum herred, Bording sogn, Rønkilde, matr.nr. 1k: "Hus- høj", i skel til Hids herred, Engesvang sogn, Engesvang, matr.nr. 8h.
Undersøgelsehistorie  (9)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Herredskjellet. Høi, c 5 F. høi, forstyrret ved store Gravninger. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.6 M. höj, 14 M. i Tværmaal. I Toppen Nedgravning 4.0 M. i Tværmaal, 0.8 M. dyb. Omkring Toppen 7 store Kartoffelkuler. Lyng- og græsgroet i Hede. Heri fundet flere Stenøkser. "Hushöj". (Overført fra 180304, sbnr. 81) Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1895 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hushøj, Høj, 14 x 1½ m. Toppen affladet og flere ret store Huller i Top og Sider. Lyngklædt i Skel.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hushøj". Større sænkning i top. Meterstore huller i alle sider. Alt tilgroet. Afskrabning i SV-fod. Større markstensdynge ligger opad højens vestside. Bevokset med græs, løvkrat og løvtræer. I lille beplantning i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Stor høj, tæt bevokset i lille strimmel skov. Omkring 7 flade omfangsrige huller i top og sider (karttoffelkuler?)

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)