Paarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-33

Fredningsnr.
25094

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. Stor udgravning i midten og herfra mod øst. Lyngklædt, i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 7-8 F. høi, 50-55 F. i Tværmaal. Mindre Randstene opbrudte rundt om hele Høien; ellers vel bevaret. Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3 m. Stor Udgravning i Midten og herfra mod Øst. Lyngklædt, i Hede.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Kirkehøje". Stort krater ca. 1,5 m dybt, i top, med grøft ud i sydvestsiden. Krydsende ringgrøft rundt i højsiden. Udførselsgrøften fortsætter i et grøftesystem. Afbrudt af større huller, (ca. 0,5 - 1 m bred og 1 m dybt), der omgiver højden. Alt tilgroet. Højen er bevokset med lyng, fyr og egekrat. I egekrat-skov Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
3x20m. Flere skyttegrave hen til høj fra vest og kløft op i top. Dyb fure/ sti hele vejen rundt. Dybt stort hul i top.

Litteraturhenvisninger  (0)