Kirkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-36

Fredningsnr.
25092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kirkehøj", høj, 18 x 3,50 m. Stor udgravning i toppen og herfra grøft mod nord. Lyngklædt, i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 8-9 F. høi og 55-60 F. i Tværmaal. Større Gravning i Midten, men Bunden dog ikke naaet. Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kirkehøj, 18 x 3½ m. Stor Udgravning i Toppen og herfra Grøft mod N. Lyngklædt i Hede.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kirkehøj". Flad græsbevokset top med lille rende nedad nordsiden. Sti opad østsiden delvis uden bevoksning. Ellers alt tilgroet. Stejle sider bevokset med lyng, løvtræer og et grantræ. I gammel fyrplantage ind til højfod. ** Seværdighedsforklaring ** Sti opad højside. Bevoksning: 1991: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)