Paarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-37

Fredningsnr.
240958

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 x 3 m; hele midten bortgravet fra øst. Lyngklædt, i dyrket mark.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 10 F. høi, 60 F. i Tværmaal, noget afgravet rundt om, ellers velbevaret. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 20 x 3 m; hele Midten bortgravet fra Øst. Lyngklædt, i dyrket Mark.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; topkrater, ca. 2 m. dybt, med udførsel mod øst; anselig velformet høj, men skjult i krat; bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, i kant af mark; ca. 5 m. fra SV-lige højfod er der i skovkanten henlagt en lille stabel keramikrør og betonaffald. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Højen ligger afsides ved en markvej, men ville efter en rydning have en monumental virkning set fra gård og vej. §53-påtale ved en evt. plejning. JBA Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
4,5m x 20m. Kæmpe stor plyndring ind fra øst.

Litteraturhenvisninger  (0)