Store Hørbyhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-38

Fredningsnr.
25097

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/5 og 28/6 1918. Hids herred, Egesvang sogn, Pårup, matr.nr. 2i og 4b: Sb. 38 i Egesvang sogn: Store Hørbyhøj" i skel til matr.nr. 1s af Christianshede, Bording sogn, Hamme- rum herred. "St. Hørbyhøj", 2,25 x 16 m. Syd- og østsiden stejlt afgravet. Større hulning mod syd. På top støbt funda- ment for G.I.
Undersøgelsehistorie

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, lille, anlagt paa en Bakketop, nu væsentlig sløifet [[Store Hørbyhøj]]. (Overført fra 130303, sbnr. 7) Bevoksning: 1991: Lyng og Løvtræer

1895 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1.9 M. höj, 16 M. i Tværmaal. Paa Toppen en militær Signalstation: et Skur af Lyngtörv og Signalstang. Affladet Syd for Toppen en Afgravning. Lynggroet i Hede. Lejet af Hærvæsenet paa 25 Aar. Beliggende i Sogneskellet (Jfr. Beskr. Hids Herred, Funder Sogn, [sb.] Nr. 7. "Store Hörbyhöj". (Overført fra 180304, sbnr. 110) Bevoksning: 1991: Lyng og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"St. Hørbyhøj", 2,25 x 16 m. Syd - og østsiden stejlt afgravet. Større sænkning mod Syd. På top støbt fundament for G. I. FM 18/5-1918. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvtræer

1954 Uspecificeret museal aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Desuden i skel til Bording s. -Store Hørbyhøj, stærkt afgravet. Østlige del sløjfet. FM 1918. Herfra bronzedolk, jfr. Brev af 9/9 1855 fra Fabrikant M.P. Bruun, Sejlgaard.

1956 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Store-Højbyhøj". Afflandning af vestlig top, evt. lagt op på østlig top (med GI fundament) som fremstår kegleformet, næsten 1,5 m højere. Stejlt afgravet sydside og østside. Bevokset med lyng og egetræer på naturlig bakketop i lille hede i granplantage. I heden inden for højens 100 m zone spor efter mindre grusgravningshuller. ** Seværdighedsforklaring ** Begrænset adgang til fods. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Støbt klods af 1x1 meter på top. Højen er ødelagt og deform.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med ege, bøge og små graner samt græs, lyng og tyttebær. Beliggende i hede i skov.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra N