Bag-Hyldehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070314-7

Fredningsnr.
47221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/3 1895, I.I.S.E. Bertouch Lehn "Hyldehøj", jættestue i høj, 18 m i diam. Kammer af 6 bæresten i NV, SV 2, NØ 1 (indvæltet), SØ 4; ingen dæksten. Gang af 9 x 10 bæresten. Krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1837 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1837 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af flintøkser, flækker og lerkar, indsendt til NM.

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bag-Hyldehøi, en Jordhøi omsluttende en Jættestue med Sidekammer og Gang. Hovedstuen i Øst-Vest, Kammeret mod Nord, Gangen gaaer ud mod Syd. Alle Overliggere mangler nu. Hovedstuen er 28 Fod lang, 7 Fod bred; Sidekammeret 10 Fod 5 Tr. langt, 6 Fod bredt; Gangen 22 Fod Tr lang, 3 Fod 7 til 4'7 Tr. bred, alt indvendigt maalt. Bevoksning: 1977: Løvkrat

1892 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue med bikammer undersøgt for Stiftmuseet, Maribo, hvor fundene opbevares.

1940 Museal besigtigelse
Journal nr.: 449/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 449/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om beskadigelse.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bag Hyldehøj", Jættestue i Høj, 18 m i Diameter. Kammer af 6 Bæresten i NV., Sv. 2, NØ. 1 (indvæltet), SØ. 4, ingen Dæksten Gang af 9 x 10 Bæresten. Krat i Ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i rundhøj. Beskrivelse: Rundhøjens mål: Ca. 18 m. i diam. Højeste punkt på højkrater: 1,75 m. I højen et trapezformet jættestuekammer med gang mod S. Dæksten mangler, ligeledes tørmur. Alle bæresten intakte, ludende indad. Jord (udskredet) ses mellem bæresten. Kammerets orientering: Ø/V med lille streg mod SV/NØ. Mål: Kammerets længde ca. 8 m., bredde i Ø 1,5 m., bredde i V 2 m. Gangen ca. 6 m. lang, knap 1 m. bred. Byggemateriale: N 6 bæresten, V 2 bæresten, S (V for gang) 3 bæresten, S (Ø for gang) 2 bæresten, Ø 1 bæresten. Bærestenene i kammeret er kløvede. Stenene i gangen vender flad side indad. Bærestenenes store anselige sten: Højde over kammerbund ca. 1,25 m. Gangens sten omkring 60-80 cm. Bevaringstilstand/Beskadigelser: Ret forfaldent med nedskredent jord. Selve højen noget fortrasket/omrodet af dyr? mus? Beliggenhed: I åben mark, ret højtliggende på gammel moræne (ikke strandbund) i dette ellers marsklignende terræn. Se seværdighed: For anlæggets fortsatte beståen vigtigt at få jordoverfladen styrket f.eks. med græs. Lermulden eroderer - bar som den ligger. Fredningslistens sb. 7 eksisterer ikke. Dens beskrivelse derimod modsvarer sb.2 (vel b's) udseende. Der er simpelthen ingen anlæg, hvor sb. 7 er plottet ind. Nummeret rettet fra 2 til 7 på gammel fredningsliste. På den ny liste står 7. ** Seværdighedsforklaring ** Fint, instruktivt anlæg. Egnstypisk og det eneste i dette område af den koncentration af megalitter som på herredsberejsningsens tid lå i området. Desværre langt til alfarvej og i dets nuværende tilstand tåler det overhovedet ikke slid. Bevoksning: 1977: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestue, uden bikammer. Kammeret er orienteret ØNØ-VSV med gangen udgående i SSØ. Den kløvede sten i kammerets NNØ-ende kan være en del af dæksten; dens dimensioner er større end kammeret øvrige bæresten. I toppen af højen er sat en støbt cementsten med "M V" med en krone over.

Litteraturhenvisninger  (0)