Stenholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130305-217

Fredningsnr.
240952

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m, smal gravning ind fra øst, ellers velbe- varet. Lyngklædt, i hede. Højtbeliggende nord for gården. 22. december er følgende lyst på matr.nr. 11-a Stenholt By, Engesvang: ********************************************************************** Høj, 2 x 16 m, smal gravning ind fra øst. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 5 F. høi, mindre Gravninger i Overdelen. (Overført fra 130305, sbnr. 122) Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En større (75) [sb. 121] og mindre (76) [sb. 122] Høj, hvoraf den større er meget udgravet. (Overført fra 130305, sbnr. 122)

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2 m. smal Gravning ind fra Ø., ellers velbevaret. Lyngklædt i Hede, højtbeliggende, N. f. Gaarden.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1365/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1365/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om matr. nr. og sb. nr.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; affladet top forstyrret af større krater med udgang i vest; dyregrav i krater; foden afgravet rundt om i 0,5 m. høj brink; alt tilgroet; bevokset med græs, blåbærkrat, lidt løvkrat og grantræer i gl. udtundet granplantage. ** Seværdighedsforklaring ** Begrænset adgang til fods. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2 meter høj x 10 m. Beliggende i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)