Blaksdalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130303-6

Fredningsnr.
250918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/5 1918, bestyrelsen for det Jensen-Buch'ske legat. "Blaksdalhøj", 2,4 x 18 m. Sænkning i top, 3 x 3 m bred, 1,5 m dyb. Fra top til fod mod nordøst en sænkning 3 m bred, 1 m dyb. Lyngklædt. Matr.nr.: i Funder og Them sogne: "Blaksdalhøj" i skel til matr.nr. 1s af Christianshede, Bording sogn, Hammerum her- red, Ringkøbing amt.
Undersøgelsehistorie  (10)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 7 F. høi. En større Gravning har sandsynligvis ødelagt Centralgraven. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 2.8 M. höj, 19 M. i Tværmaal. I Toppen en Nedgravning 3.0 x 3.0 x 0.8 M. med Udgang mod NØ. 2.0 M. bred, til Höjfoden. Rundt indenfor Höjfoden en Ringgrøft, hvoraf Sten optagne. Stenkærne synlig i en mindre Afgravning mod Syd. Lynggroet i Hede. Beliggende i Sogneskellet (Funder Sogn [sb.] Nr. 6). "Blaksdalhöj". (Overført fra 180304, sbnr. 111) Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Blaksdal Høj" 2,4 x 18 m. Sænkning i Top 3 x 3 m. bred, 1,5 m. dyb. Fra Top til Fod mod NØ. en Sænkning 3 m. bred, 1 m. dyb. Lyngklædt. Fredl. v. Dekl. 18/5-1918.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 798/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 798/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om matr. nr.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Blaksdal høj". Hul i top ca. 3 x 3 m, 1 m dyb. Med udførsel mod NØ, ca. 2 m bred, 0,5 m dyb. Afgravning af nordfod. Gammel grøft og dige indtil NV-fod. Bevokset med blåbærris, græs, lidt lyng og løvtræer. I plantage. ** Seværdighedsforklaring ** Begrænset adgang til fods. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2x20 meter. Bevokset med revling og tyttebær. Plyndring ind fra øst.

Litteraturhenvisninger  (0)