Elling
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-48

Fredningsnr.
240973

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/4 1887 Købt Høj, ca. 2,4 x 18 m. Ved fod mod syd ses 10 mindre randsten. Lyngklædt med graner på top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 8 F. høi, 55 F. i Tværmaal, overpløiet og bevoxet med Græs; men iøvrigt vel bevaret. Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,4 x 18 m. Ved Fod mod Syd ses 10 mindre Randstene. Lyngklædt med Graner paa Top. Fredl. v. Dekl. 22/4-1887.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med tydelige spor efter nyere, svære kreatur/hesteskader, der dog i det væsentlige nu er under tilgroning med græs. Skaderne er især markante på hele N- og S-siden samt i V-siden. Højen er nu indhegnet. I S-siden ses en del små fodkantsten. Rundt om den ret flade top står 6 gamle graner. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen 2409:73-75 er i og for sig seværdige, men udgør dog en tydelig del af et spændende fortidsmindekompleks:"Højvejen", der indgår i Hærvejsforløbene. Der ville være god mening i at pleje dem og tydeliggøre Højvej-strøget. Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I græsmark ved lejrplads. Bevokset med græs, lyng og buske.

Litteraturhenvisninger  (0)