Elling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-50

Fredningsnr.
240975

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/4 1887 Købt Høj, ca. 2,5-3 m x 20 m. Lyngklædt med graner på top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 8 F. høi, 55 F. bred. Lyngen er overgravet paa Overdelen og noget af Siden. I øvrigt er Høien fuldstændig urørt. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,5-3 x 20 m. Lyngklædt med Graner paa Top. Fredl. v. Dekl. 22/4-1887.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med flad top, i kreds om hvilken ses stubbene efter træer plantet i kreds (løv-lysthus?). Markvej tæt forbi N-foden. Gl afpløjning af S-fod, i det forlængst tilgroede brud ses en del håndsten. ** Seværdighedsforklaring ** Se dog 2409:73 Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i græsmark. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)