Funder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-107

Fredningsnr.
250910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 12 m. Afgravet ved foden mod vest, syd og øst, hvor siderne er stejle indtil 1,5 m's højde og delvis be- voksede. Beplantet med grantræer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6 F. høi, 38 F. bred, vel bevaret. Bevoksning: 1989: Græs

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 102/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2 x 12m. Afgravet ved Foden mod V:S.Ø., hvor Siderne er stejle i indtil 1,5m højde og kun delvis bevokset. Beplantet med Grantræer.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende umiddelbart S for hovedvej A 15, i Ø grænsende op til asfalteret privatvej. Gamle afgravninger af siderne i fredningstekst. N-foden er senere blevet afgravet, tilsyneladende i forbindelse med udvidelse af eller arbejde på hovedvejen. Også denne afgravning er forlængst tilgroet. Bevoksning: 1989: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i græsmark op til vej. Fundet som beskrevet med gamle afgravninger af siderne. Bevokset med græs, hyben og et løvtræ. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)