Funder Kirkeby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-102

Fredningsnr.
250911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i skel, ca. 3,75 x 24 m. I top gammel gravning, 1,75 x 4 m. Hele østsiden med dybe, store, eftergroede gravninger. Fod mod øst afgravet stejlt til 1 m's højde. Lyngklædt med spredte træer. Funder by, matr.nr. 23a: Den østlige halvdel af en høj i skel til matr.nr. 4k af Funder Kirkeby.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 12 F. høi, 85 F. bred. Stor Gravning ind over Midten, som sandsynligvis har ødelagt Centralgraven. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestlige Del af en Høj 3,75 x24 m [på matr. nr. 4k]. I Top gl. Gravning, 1,75 x 4 m. Hele Østsiden med dybe store eftergroede Gravninger. Fod mod Øst afgravet stejlt til 1 m. højde. Lyngklædt med spredte Træer. Den østlige Halvdel af ovennævnte Høj [på matr. nr. 23a].

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med noget uregelmæssig overflade. Gammel indgravning i Ø. I toppen er inden for det sidste par år nedgravet et skelpunkt (betonsøjle med indstøbt jernrør og mærket M V under en kongekrone efterfulgt af nedadgående pil). Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Fundet som beskrevet med ujævn overflade. Højen er meget tæt bevokset med forskellige løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)