Funder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-105

Fredningsnr.
250912

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 10 m. I top gammel gravning, 4 m bred, 1 m dyb. Stor del af østsiden fjernet ved kreaturtramp, siden her stej i 1,5 m's højde og uden bevoksning. Lyng- og gran- klædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 7 F. høi, 45 F. bred. Mindre Gravning i Top og Side. Bevoksning: 1989: Lyng

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,5 x10m. I Top gl. Gravning. 4m bred, 1m.dyb. Stor Del af Østsiden fjernet ved Kreaturtramp Siden her er stejl i 1,5m højde og uden Bevoksning. Lyng- og Granklædt.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med gamle afgravninger eller - trampninger (kreatur-) af alle sider, dog nu forlængst tilgroede. Den i fredningstekst nævnte nedgravning i toppen kan kun lige akkurat erkendes, da den er tilkastet (vistnok med grene og måske træstød) gennem tiderne, så højen nu fremtræder ret pænt retableret. Rævegrav i S-siden. Ligger i afdrevet og nytilplantet skovparcel, men på et utilplantet lyngareal i denne. Bevoksning: 1989: Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Bevokset med birk, græs og lyng.

Litteraturhenvisninger  (0)