Funder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-123

Fredningsnr.
240991

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,15 x 18 m. I top et hul 2 x 2 m bredt, 2 m dybt. I siden mod nord og sydvest mindre gravninger. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 7 F. høi, 50 F. i Tværmaal; affladet foroven og afgravet om Foden. Midten urørt. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,15 x18m. I Top et Hul 2 x 2m. bredt, 2m dybt. I Siden mod N. og SV. mindre Gravninger. Græsklædt.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med gamle forstyrrelser som beskrevet. Topkrateret er nu kun knapt meterdybt; i det ligger 3-4 stykker polystyrenplader henkastet. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I ager. Bevokset med græs og løvtræer - heraf et par udgåede.

Litteraturhenvisninger  (0)